Uncategorized Articles

ความแตกต่างระหว่าง External Gear Pump VS Internal Gear Pump

ไม่ว่าจะเป็น External Gear Pump หรือ Internal Gear Pumpที่ถูกผลิตโดยแบรนด์ Zelfeilder จากประเทศเยอรมนี  มีจุดเด่นหลักๆที่สำคัญ นั่นก็คือ การออกแบบดีไซน์ ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญ เกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการทำงาน อัตราการไหลสูง ควบคู่กับความทนทานของปั๊ม ซ่อมบำรุงน้อย...