Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand-Oil_Gas
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
previous arrow
next arrow
Thailand-Oil_Gas
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
Thailand Oil&Gas Roadshow 2023
previous arrow
next arrow

รวมภาพบรรยากาศภายในงาน #OilandGasRoadshow

งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี THAILAND OIL & GAS ROADSHOW 2023 (ครั้งที่8) THAILAND’S LARGEST OIL & GAS AND PETROCHEMICAL EVENT IN OIL & GAS HUB!
เป็นงานแสดงสินค้าและสัมมนาที่เฉพาะเจาะจงในด้านเทคโนโลยี น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และ ปิโตรเคมี ในภาคอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย ซึ่งรวมบริษัททั้งทางด้าน upstream และ downstream ของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นการรวมตัวกันในภาคตะวันออกของประเทศไทย เพื่อแสดงการถึงการพัฒนาล่าสุดในอุตสาหกรรมน้ำมัน และ ก๊าซธรรมชาติ รวมถึง ปิโตรเคมี

PD Flowtech เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชั้นนำทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับปั๊มและเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเคมี และอื่นๆ พร้อมทีมเทคนิคผู้ชำนาญงานและมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงรักษา ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุปกรณ์ประเภท Rotating Equipment และ Turbo Machinery ทั้งในขนาดใหญ่และขนาดเล็ก

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.oilgasroadshow.com/
Tel : +66 25-919-730
Email : info@pdflowtech.co