กิจกรรม "ถึงจะไกล แต่น้ำใจ ก็ไปถึง" ณ โรงเรียนบ้านแดเครอะคี (บ้านห้วยไม้ห้าง) อ.แม่สอด จ.ตาก เนื่องในโอกาส...

read more