ปั๊มประเภทโรตารี่เวน (Rotary Vane Pump)

ปั๊มประเภทโรตารี่เวน (Rotary Vane Pump)

ปั๊มประเภทโรตารี่เวน (Rotary Vane Pump) เป็นปั๊มที่มีรูปแบบที่ประกอบด้วยใบกวาดที่ติดตั้งบนโรเตอร์ภายในโพรงที่หมุนอยู่ภายใน ในบางกรณีปั๊มยี่ห้อ Plenty สามารถปรับเปลี่ยนความยาวของใบกวาดได้ เพื่อให้รักษาการสัมผัสของของไหลกับผนังในขณะที่ปั๊มกำลังทำงาน...
PTTEP S1 GOLF CLUB

PTTEP S1 GOLF CLUB

S1GolfClubResizeNewS__1695764S__1695755ScreenShot2566-06-06at150712ScreenShot2566-06-06at150803S__1695758S__1695757S__1695762ScreenShot2566-06-06at150724ScreenShot2566-06-06at150733S__1695760S__16957611ScreenShot2566-06-06at150830 ขอขอบคุณ PTTEP S1 Golf Club...
THAILAND OIL & GAS ROADSHOW 2023

THAILAND OIL & GAS ROADSHOW 2023

งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี THAILAND OIL & GAS ROADSHOW 2023 (ครั้งที่8) THAILAND’S LARGEST OIL & GAS AND PETROCHEMICAL EVENT IN OIL & GAS HUB! เป็นงานแสดงสินค้าและสัมมนาที่เฉพาะเจาะจงในด้านเทคโนโลยี น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และ ปิโตรเคมี...