ปั๊มประเภทโรตารี่เวน (Rotary Vane Pump) เป็นปั๊มที่มีรูปแบบที่ประกอบด้วยใบกวาดที่ติดตั้งบนโรเตอร์ภายในโพรงที่หมุนอยู่ภายใน ในบางกรณีปั๊มยี่ห้อ Plenty สามารถปรับเปลี่ยนความยาวของใบกวาดได้ เพื่อให้รักษาการสัมผัสของของไหลกับผนังในขณะที่ปั๊มกำลังทำงาน การปรับปรุงปั๊มใบกวาดนี้มีการพัฒนาหลายด้านรวมถึงปั๊มที่ใช้งานสำหรับก๊าซด้วย 

หลักการทำงานของโรตารี่เวนปั๊ม ยี่ห้อ Plenty pump

ปั๊มประเภทใบกวาดทำงานโดยมีโรเตอร์ทรงกลมหมุนอยู่ภายในโพรงวงกลมขนาดใหญ่ ซึ่งเส้นผ่านศูนย์กลางของทั้งสองวงกลมนี้หักล้างกันและสร้างความเยื้องศูนย์กลาง ใบกวาดสามารถเลื่อนเข้าและออกจากโรเตอร์และซีลบริเวณขอบทั้งหมด หลักการทำงานของปั๊มประเภทใบกวาดเริ่มต้นจากการหมุนของโรเตอร์ที่เรียกว่าส่วนหมุน ซึ่งมีลักษณะเป็นใบกวาดที่หมุนอยู่ภายในโพรงทรงกลม โดยตัวโรเตอร์จะอยู่ใกล้กับผนังของโพรง ซึ่งสร้างร่องรูปจันทร์เสี้ยวที่ตรงข้ามกับการชิดของโรเตอร์ ใบกวาดหรือครีบใบกวาด จะฟิตพอดีกับร่องของโรเตอร์ เมื่อโรเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกา แรงเหวี่ยงจะทำให้ใบกวาดชิดแน่นกับผนังของโรเตอร์ ประกอบด้วย

ครีบใบกวาด(H-blades)  โรเตอร์ (Rotor) แบริ่ง (Bearing) และ เพลา (Shaft)

ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดความดันต่ำที่บริเวณห้องทางดูดดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ของเหลวถูกผลักไหลเข้าไปแทนที่ทันที จากนั้นโรเตอร์จะหมุนต่อเพื่อทำให้ปริมาตรของห้องที่กล่าวมาเล็กลง และของเหลวจะถูกผลักออกสู่ทางออกที่มีความดันสูง นั่นคือวงจรการทำงานของปั๊มประเภทใบกวาด

ห้องใบกวาดถูกสร้างขึ้นเพื่อดูดของไหล ในส่วนดูดของปั๊ม เมื่อห้องใบกวาดมีปริมาตรเพิ่มขึ้นนั้นจะเต็มไปด้วยของไหลที่ถูกบังคับโดยแรงดันขาเข้า แรงดันขาเข้าเป็นแรงดันที่เกิดจากระบบที่ถูกสูบ ซึ่งอาจเป็นแรงดันบรรยากาศเป็นส่วนใหญ่ ในส่วนของการจ่ายของปั๊ม ห้องใบกวาดจะมีปริมาตรลดลง ซึ่งทำให้ของเหลวไหลออกจากปั๊ม การทำงานของใบกวาดจะผลักของไหลออกมาในปริมาตรที่เท่าเดิมในการหมุนแต่ละครั้ง

Plenty Pump รุ่น U2000

ลักษณะพิเศษของปั้มใบกวาดยี่ห้อ Plenty รุ่น U2000

ปั๊มประเภทใบกวาดรุ่น U2000 ถูกออกแบบอย่างเฉพาะเพื่อระบบที่ต้องการความสามารถในการปรับอัตราการไหลได้ตั้งแต่ 0-100% ของความจุปั๊ม  โดยปั๊ม U2000 สามารถควบคุมอัตราการไหลได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม เช่น บายพาสไลน์/ลูป หรือวาล์วควบคุม แทนที่จะใช้ระบบควบคุมแรงดันคงที่ (Constant Pressure Control; CPC) ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรจากเรา ซึ่งการทำงานของปั๊มดังกล่าวสามารถเปรียบเทียบได้กับการทำงานของวาล์วปิด

API 676 และคุณสมบัติเฉพาะ

ปั๊มประเภทใบกวาดของ Plenty Pump 2000 Series มีความสามารถในการรองรับข้อกำหนดตามมาตรฐาน API 676 และอื่นๆ เช่นมาตรฐานเครื่องสูบน้ำสากลอื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถรองรับข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้าได้ตามความต้องการของลูกค้าเอง

สินค้าที่จัดจำหน่าย

ปั๊ม Series 2000 ของ Plenty Pump สามารถจัดหาได้ทั้ง ปั้มที่มาพร้อมมอเตอร์ หรือ ปั้มที่ไม่รวมมอเตอร์ และชุดอะไหล่ที่เกี่ยวข้องในชุดเดียวกัน เช่นแท่นรอง, ข้อต่อ, และตัวป้องกัน ลูกค้าสามารถสั่งซื้อเป็นชุดครบถ้วนตามความต้องการได้ อีกทั้งยังมี ทีมช่างเทคนิคพร้อมเข้าทำงานบริการต่างๆ ทั้งการติดตั้ง ซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ และ ทดสอบต่างๆ ตามมาตรฐานการทดสอบปั้มสากล โดยมี ผู้ชำนาญการควบคุมการทำงานในทุกขั้นตอน

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการปั้มที่เหมาะสมกับการใช้งานแต่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลต่างๆ

Plenty Pump รุ่น Series 2000 มีความสามารถในการดัดแปลงจากโรงงานเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานที่มีความหนืดสูงหรือทำงานหนัก โดยปั้มจะมีการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมต่อประเภทของไหลที่จะได้รับ ซึ่งวัสดุที่ใช้สามารถรับมือกับความหนืดสูงและการทำงานหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมักจะมีการใช้วัสดุทนทานเช่นเหล็กหล่อหรือเหล็กกล้าในการผลิตปั้มที่มีความทนทานสูง อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมและปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้ตามความเหมาะสมและการใช้งานที่แตกต่างกัน

ประเภทของซีลในปั้ม

Plenty Pump รุ่น Series 2000 มีความยืดหยุ่นในการจัดหาปั้มที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้มากมาย มีตัวเลือกให้เลือกใช้ซีลแบบส่วนประกอบเดียวหรือสองชิ้น นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกซีลแบบคาร์ทริดจ์ ทำให้สามารถเลือกใช้ซีลที่เหมาะสมกับการใช้งานและเงื่อนไขต่างๆ อีกทั้งยังมีซีลที่รองรับมาตรฐาน API 682 หรือประเก็นแบบอ่อนให้เลือกใช้งาน เพื่อให้ประสิทธิภาพการทำงานและประสิทธิผลที่ดีที่สุดในแต่ละสถานการณ์และแวดล้อมที่ใช้งาน

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อบริษัทพีดี โฟลเทค จำกัด
โทร: 02-553-1433
Email: info@pdflowtech.com
Line Official: https://bit.ly/46vLRBg