ความแตกต่างระหว่าง External Gear Pump VS Internal Gear Pump

ความแตกต่างระหว่าง External Gear Pump VS Internal Gear Pump

ไม่ว่าจะเป็น External Gear Pump หรือ Internal Gear Pumpที่ถูกผลิตโดยแบรนด์ Zelfeilder จากประเทศเยอรมนี  มีจุดเด่นหลักๆที่สำคัญ นั่นก็คือ การออกแบบดีไซน์ ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญ เกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการทำงาน อัตราการไหลสูง ควบคู่กับความทนทานของปั๊ม ซ่อมบำรุงน้อย...