ปัจจุบันการตรวจสอบท่อส่ง (pipeline) จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบ เนื่องจากมีความซับซ้อนและขนาดของระบบท่อที่มากขึ้น ท่อส่งที่ถูกใช้งานมาเป็นเวลานาน หลายครั้งมักพบภาวะการกัดกร่อนภายในท่อ ทำให้ความหนาของท่อลดลง ด้วยสาเหตุที่มาจาก เศษตะกอน ดินทราย ที่ปะปนมากับน้ำมันดิบ สารที่มีฤทธิ์กันกร่อน รวมไปถึงการเสื่อมสภาพโดยธรรมชาติ ส่งผลต่อความสามารถในการรับแรงดันภายในท่อลดลง

เพราะเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาท่อส่งอย่างสม่ำเสมอ
ทั้งในส่วนบนผิวดิน ใต้น้ำและใต้ดิน เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหลที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย Pipeline Pigging

หลักการการทำงาน ของ PIG หรือ Pipeline Inspection Gauge
Pipeline Pigging เป็นการนำเครื่องมือ PIG (Pipeline Inspection Gauge) ที่มีลักษณะเป็นกระสวยใส่เข้าไปในท่อส่งก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และสารเคมีอื่นๆ จากนั้นจะใช้แรงดัน เพื่อดัน PIG ไปในท่อส่ง โดยส่วนมากจะใช้ Nitrogen Gas เติมเข้าไปในท่อ เพื่อสร้างแรงดัน เนื่องจากเป็นสารที่ไม่ติดไฟ

มักนิยมใช้เพื่อทำความสะอาดท่อ, ตรวจสอบเส้นผ่าศูนย์กลาง, ตรวจสอบความหนาของท่อ, แบ่งแยกผลิตภัณฑ์ หรือนำสิ่งสกปรกออกจากระบบท่อ

โดย PIG แยกตามประเภทการใช้งานหลักๆได้เป็น 2 แบบ
คือ Cleaning Pig และ Inline Inspection Pig (Instrument Pig) 

1. Cleaning Pig: เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการทำความสะอาดท่อส่ง โดยมักใช้สำหรับการกำจัดสิ่งสกปรกหรือสารสกัดที่ตกค้างภายในท่อ ซึ่งสามารถช่วยลดการสะสมของสิ่งสกปรกและลดความเสี่ยงของการทำให้เกิดการปิดตัวของท่อ ทำให้ระบบท่อสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. Inline Inspection Pig (Instrument Pig): เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการตรวจสอบสภาพของท่อส่ง โดยมักใช้เครื่องมือตรวจสอบที่ติดตั้งภายใน Pig เพื่อวัดและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติของท่อ เช่น ความหนาแน่นของผนังท่อ การกัดกร่อน หรือการรั่วซึม เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระบบท่อส่งได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น การตรวจสอบ และ บำรุงรักษาท่อส่ง ในปัจจุบันมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากความซับซ้อนและขนาดของระบบท่อส่งที่มากขึ้น การใช้เทคโนโลยีช่วยในการตรวจสอบช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาท่อส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้เครื่องมือ PIG (Pipeline Inspection Gauge) และการใช้แรงดันในการเคลื่อนย้าย PIG ช่วยในการทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของท่อส่งอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย